Barlux

Základní pojmy

Účinnost použitých LED světelných zdrojů
Účinnost se uvádí v lm/W = lumeny na Watt dodané energie. Čím více "lumenů na Watt" LED světelný zdroj produkuje, tím máme vyšší účinnost LED světelného zdroje. V současnosti jsou nejrozšířenější LED světelné zdroje s účinností 70-80 lm/W. Pro srovnání, běžná žárovka má účinnost cca 20 lm/W, halogenová žárovka cca 24 lm/W, zářivka (dle počtu tzv pásem) cca 50-70 lm/W, výbojka dle typu cca 80-110 lm/W. U některých nových svítidel jsou již nabízeny LED čipy s účinností 100 lm/W, na trhu lze již získat LED čipy i s účinností 150 lm/W. Pro širší nasazení čipů s účinností 150 lm/W ve svítidlech je prozatím problémem řešení účinného chlazení těchto čipů. S růstem účinnosti LED světelného zdroje je požadavkem, aby světlo bylo produkováno na co nejmenší ploše. I přes růst účinnosti LED čipu je nezbytné u výkonových aplikaci řešit chlazení LED čipu tak, aby teplota čipu nepřesáhla limitní teplotu povolenou výrobcem, v současnosti nejčastěji 90°C - 110°C. Při překročení této teploty nemusí dojít je zničení LED čipu, ale dochází k podstatnému snížení svítivosti v závislosti na čase . Co ale v oblasti chlazení platí dnes, může být zítra jinak. Vývoj v oblasti LED světelných zdrojů patří k dobře financovaným a nelze vyloučit objevy nových materiálů s vysokou účinností a tím malými nároky na chlazení.

Pokles svítivosti LED v závislosti na čase
U LED světelných zdrojů se setkáváme s údaji týkající se doby životnosti 30.000, 50.000, ale i 100.000 provozních hodin. Značkový čip Neznačkový čip Jedná-li se o běžné provozní zatížení LED stanovené výrobcem, pak v drtivé většině případů LED světelné zdroje celkem bez problémů po celou dobu životnosti (i třeba 100.000 provozních hodin) dokážou svítit. Jinou a velmi podstatnou otázkou je, k jakému poklesu svítivosti v závislosti na čase u dané LED dojde. Nejčastější zdroje informací uvádí pokles -15% po 30.000 provozních hodinách LED světelného zdroje při zatížení jmenovitým proudem a při chlazení na maximální teplotu čipu povolenou výrobcem. Čím méně bude čip vystavován maximální teplotě, tím méně bude klesat svítivost LED v závislosti na čase.
*Obrázky znázorňují srovnání úbytku svítivosti v závislosti na čase u kvalitních značkových a neznačkových čipů.

Záleží na značce LED diod?
Velice. Použití kvalitních LED diod značně ovlivňuje životnost a trvanlivost, ale i cenu LED svítidla. I když porovnání základních parametrů výrobců LED diod nevykazuje na první pohled žádné podstatné rozdíly, přesto je jich celá řada. Nejpodstatnějším rozdílem je rychlost stárnutí LED diod (ztráta svítivosti čipu v čase). Často uváděných 100.000 hodin životnosti LED svítidla totiž ve skutečnosti vychází z deklarovaných životností LED diod. Obvykle se uvádí, že při trvalém proudu 20mA, teplotě 25°C poklesne jas LED diody na 50%. Neznamená to tedy, že po 100.000hodinách LED dioda zcela zhasne. Nikde se však neuvádí jaký průběh má pokles svítivosti, většina zákazníků předpokládá, že lineární a to není pravda. Právě jen výrobci kvalitních LED diod (NICHIA, CREE, PHILIPS, OSRAM) budou dosahovat více méně rovnoměrného poklesu. Levné čipy a LED diody budou mít ztrátu na počátku velice velkou, po několika tisících hodinách klesne jas i na 60%. Dalším parametrem je „spolehlivost“ čipu. Především se jedná o velikost čipu, jeho odolnost proti elektrostatickému průrazu, schopnost pouzdra z LED čipu odvádět teplo, provedení pouzdra, odolnost proti UV, materiál použitý na kontakty (dražší měď, levnější železo) atd.

Jak zjistím výrobce LED diod v zakoupeném produktu?
Typ použitých LED diod nelze nijak přesně ověřit. LED diody nejsou nijak značeny na pouzdře. Jediným parametrem je serióznost výrobce. Původ LED diod lze doložit pouze doklady o jejich dodávce, ale ani tak nelze ztotožnit, že LED diody ve svítidle jsou ty z dodacího listu. Navíc řada méně důvěryhodných výrobců tvrdí, že použité LED jsou CREE, ale ve skutečnosti jsou to u nich vyráběné LED s čipy podobné CREE.

 

 

NAŠE PRODUKTY:

LED Trubice
LED TRUBICE
LED Lampa
LED LAMPY
LED Reflektor
LED REFLEKTORY
LED Panel
LED PANELY
LED Těleso
LED TĚLESA

Adresa:

1. Československého armádního sboru 1322/2
708 00 Ostrava
Česká republika
 

Kontakt:

Tel.: +420 596 139 115
Fax.: +420 596 139 115
E-mail: barlux # barlux.cz
 

Ostatní:

IČ: 26818752
DIČ: 26818752
kalkulačka
© 2021 Barlux, všechna práva vyhrazena. Sitemap.xml